Piiri palvelee

Piirin tarkoitus

SULASOlin paikallistason organisaationa vastaamme alueellisista koulutus- ja musiikkitapahtumista. Toimimme kuorojen ja orkestereiden yhdistävänä ja kokoavana voimana alueellamme ja tuemme SULASOLin toimintaa piirin sisällä.
 

Edunvalvonta

Valvomme yhteistyössä Sulasolin kanssa jäsentemme etuja suhteessa valtiovaltaan, musiikkikasvatuskenttään ja muihin päättäjiin.
 
Piiri voi ehdottaa omaa edustajaansa SULASOlin liittohallitukseen, jonka jäsenet valitaan SULASOLin liittokokouksessa.
Erikoisliittojen hallintoon valitaan jäseniä niiden omissa liittokokouksissa.
 

Koulutus

Järjestämme säännöllisesti alueellista koulutusta kuorojen ja soittokuntien laulajille ja soittajille sekä kuoronjohtajille ja varajohtajille. Koulutusta järjestetään myös yhteistyössä muiden harrastusmusiikkiliittojen alueellisten järjestöjen kanssa.
Jäsenten ehdotukset toiminnaksi ovat tervetulleita ja pyrimme sisällyttämään ne syyskokouksessa vuosittain tehtävään toimintasuunnitelmaan.
 

Musiikkitapahtumat

Järjestämme vuosittain Turun Tuomiokirkossa Itsenäisyyspäivän kirkkojuhlan, jossa esiintyy 2-4 jäsenyhdistystä. Lisäksi järjestämme tai olemme mukana järjestämässä muita alueellisia musiikkitapahtumia.

Stipendit

Piiri jakaa jäsenyhdistysten jäsenille stipendejä laulunjohtaja- ja varalaulunjohtajakoulutukseen, ks. Stipendit.
 

Tiedotus

Tiedotamme ajankohtaisista asioista verkkosivuillamme ja sähköpostitse yhdistysten yhteyshenkilöille. Tilanteen mukaan käytämme myös tiedotusvälineitä.
 

Jäsenyys ja jäsenmaksu

SULASOLin jäsenyys: ks. www.sulasol.fi/info/jaseneksi/
Opastamme kaikissa SULASOLin jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä.
 
Jäsenyhdistys maksaa jäsenmaksua SULASOLille, joka tulouttaa piirille sille kuuluvan osuuden.
 

SULASOL-etuja

SULASOL-jäsenyyden vastineeksi jäsen saa monia etuja, joista on tietoja sivuilla: www.sulasol.fi/jasenille/