Stipendit laulunjohtajille

Piiri jakaa rahastostaan jäsenyhdistysten jäsenille stipendejä laulunjohtaja- ja varalaulunjohtajakoulutukseen. 

Rahasto on perustettu Annikki ja Pentti Heinosen testamentin mukaisessa hengessä.

Vapaamuotoiset anomukset osoitetaan SULASOLin Varsinais-Suomen piirin hallitukselle ja lähetetään joko sähköisesti os.vspiiri(at)sulasol.fi tai postitse piirin puheenjohtajalle.

Anomuksesta tulee ilmetä

- hakijan jäsenyhdistys

- perustelut koulutustarpeelle

- kurssin nimi

- anottava rahasumma

- hakijan yhteystiedot

Myönnetty rahasumma maksetaan hakijalle kurssin maksukuittia vastaan.