Huomionosoitukset

Tulosta

Piirin merkit ovat pronssinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki ja kultainen kunniamerkki

Pronssisen ansiomerkin SULASOLin piirihallitus voi myöntää jäsenyhdistyksensä kirjallisesta esityksestä laulajana tai soittajana ansioituneelle jäsenelle.

Hopeisen ansiomerkin SULASOLin piirihallitus voi myöntää henkilölle, joka pitemmän ajan on ansiokkaasti ottanut osaa piirin toimintaan tai henkilölle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt piirin pyrkimyksiä esim. oman yhdistyksensä luottamustoimessa. Hopeisen ansiomerkin myöntämistä voivat kirjallisesti esittää piirin jäsenjärjestöt. Piirihallitus voi myöntää hopeisen ansiomerkin myös ilman jäsenjärjestönsä esitystä.

Kultaisen kunniamerkin SULASOLin piirihallitus voi myöntää kunnianosoituksena henkilölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti piirin luottamus- tai muissa tehtävissä tai henkilölle, joka on aivan erityistä tunnustusta ansaitsevalla tavalla edistänyt piirin pyrkimyksiä. Päätöksen tulee olla yksimielinen.

Muut kunnianosoitukset  SULASOLin Varsinais-Suomen piiri r.y.:n standaarin piirihallitus voi myöntää kunnianosoituksena jäsenyhdistykselle, muulle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle tunnustuksena toiminnasta piirin päämäärien hyväksi.

 

Merkkien anominen

Piirin merkkejä haetaan vapaamuotoisella anomuksella, josta selviävät myöntämistä esittävän yhdistyksen tiedot ja sen henkilön ansiot, jolle merkkiä haetaan.
 
Anomus lähetetään sähköisesti os. vspiiri(at)sulasol.fi tai postitse piirin puheenjohtajalle viimeistään 1 kk ennen kuin merkki on tarkoitus jakaa.

Merkkien hintatiedot on saatavissa sihteeriltä os. vspiiri(at)sulasol.fi .
 
Piirin puheenjohtaja tai muu luottamushenkilö tulee mielellään ojentamaan merkin saajalleen, mikäli yhdistys haluaa.